За нас

ЗА НАШАТА ФИРМА

УНИПЕКС ИНТЕР доо, е центар за логистика, кој дава комплетна услуга во областа на карго транспортот како на меѓународен така и на домашен пазар. Основана 2003 година, со основна цел и желба  да овозможиме подобра и поедноставна услуга за секој наш клиент,бидејќи наше основно мото е дека секое барање за транспорт на секој клиент, заслужува специјален третман.
Ние, клиентите не ги делиме на големи или мали ,нашата логистичка подршка е сигурна и брза за секој од нив. Направивме една комбинација од повеќегодишно логистично и шпедитерско искуство и пракса вклучувајќи ги нашите партнерски врски како и сигурни и одговорни транспортери.

Како независен логистички агент ние можеме да ви ги понудиме сите
видови на транспорт од било кое место од Европа,без разлика дали се
работи за голем логистички пројект , транспорт на мали пратки или само
обработка на извозно/увозни документи,складирање на стоката и
локална дистрибуција на истата до крајниот корисник.
Ние секогаш ќе најдеме начин и ќе се погрижиме вашата стока да ја
испорачаме до крајниот корисник на најбрз и најсигурен начин.
Унипекс-Интер се грижи за сигурност,одговорност и брзина во областа
на логистиката и транспорт.