Услуги

КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ

Како една од основните наши дејности е меѓународниот камионски транспорт. Нашите главни дестинации се насекаде во Европа, Но покрај Европа,вршиме и испорака на стока на било која светска дестинација преку нашите партнери и глобалната логистичка мрежа. Наша цел е да извршиме испорака на секој  вид на стока до секоја барана дестинација во светот. Сепак нашите главни транспортни дестинации започнуваат од цела Европа до Македонија и соседните земји како Албанија, Косово, Србија, Бугарија и Грција како и во обратен правец т.е. во извоз од МК према овие земји. Во областа на камионскиот транспорт ги вршиме следниве услуги:

ПОМОРСКИ ТРАНСПОРТ

Oрганизираме превоз како на FCL (Превоз со полн контејнер) така и
LCL (збирна роба) во соработка со водечки бродски компании, преку
пристаништето во Солун/ГР и во Драч/Ал.

Нашите активности со контејнерски превоз вклучуваат и цел опсег
на услуги со испорака од врата до врата. Ова значи дека ние сме во
можност да извршиме многу ефикасен копнен превоз на секој
контејнер со камион до крајната дестинација. Дополнително, имаме
обеззбедено комбиња и камиони за нашите збирни пратки.
Редовно ги следиме пратките и ги информираме нашите клиенти за
нивниот статус и локација, како и за планираното време на
пристигнување.

АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ

Сo проширувањето на стручниот кадар, веќе неколку години нудиме првокласен глобален авионски карго транспорт, на основа на соработка со сите Авиокомпании кои вршат авионски карго транспорт од/до Скопје. Покрај основната авионска услуга ние нудиме и целосен опсег на услуги „од врата до врата“. Редовно ги следиме пратките и ги информираме нашите клиенти за нивниот статус и локација како и за планираното време на пристигнување.

СКЛАДИРАЊЕ

Како дополнителна услуга на основната услуга транспорт, нудиме отворен и затворен царински склад .Складот е комплетно опремен и е под 24 часовен видео надзор. Видови на услуги:

ШПЕДИЦИЈА:

За да овозможиме комплетна услуга за нашиот клиент, нудиме и царинско застапување при увоз, извоз и транзит. За таа цел лиценцирани шпедитери ги извршуваат следните функции: